Historia naszego miejsca

W latach 60-tych XIX wieku, Julius Ferdinand Kuhl, poprzedni właściciel naszej posiadłości, w miejsce XVI-wiecznego zajazdu wzniósł swój dom, wraz z restauracją oraz sklepem na parterze. 

Budynek, niestety już dziś nieistniejący, miał charakter domu wiejskiego, lecz został otynkowany, czym odcinał się od okolicznych zabudowań. Nad wejściem do gospody umieszczono szyld z inicjałami witający gości. 

 

Przy obecnej alei Zwycięstwa znajdował się młyn wodny wraz z piekarnią. Do majątku należały również stajnie, wozownia, spichlerz oraz skład handlu mąką. Z całego kompleksu do dzisiaj zachował się jedynie magazyn, który pełnił także funkcję mieszkalną dla pracowników młyna, znajduje się on przy alei Zwycięstwa 164.

Część gospodarcza posiadłości młyńskiej została zniszczona w trakcie działań wojennych, natomiast willa wraz z ogrodem przetrwały, z czego sam dom oraz budynek gospodarczy aż do dziś.

Jak powstała ta niepasująca do wiejskiego otoczenia rezydencja? Było to w roku 1868, kiedy to podjęto już decyzję o wydaniu Idy z domu Romeyke za syna Juliusa Kuhla, Rudolfa. To właśnie dla nich ojciec zbudował klasycystyczny dworek, o reprezentacyjnej formie od strony ogrodu, w którym wydawano później słynne w okolicy przyjęcia.

Po wojnie posiadłość nabyła nasza rodzina, która w toku repatriacji przybyła z Trembowli na terenie dzisiejszej Ukrainy.

Park młyński niestety nie zachował się do dziś, został po nim między innymi starodrzew, na przykład rosnący przy linii ulicy buk czerwony.

Na osi symetrii domu znajduje się salon, a od zewnątrz wydatny okap ozdabiają malowane ręcznie kasetony. Później, na początku XX wieku od strony wewnętrznego dziedzińca powstała weranda, na wzór werand sopockich, a piwniczka- ziemianka, z wejściem u podnóża drewnianej altany, intryguje do dziś. Naprzeciw wejścia do domu znajduje się też stara studnia. Całość zabudowań, włącznie z historycznymi budynkami gospodarczymi, w których znajdują się nasze apartamenty, figuruje w rejestrze zabytków i znajduje się pod ochroną instytucji konserwatora zabytków.

 

W roku 2002 otrzymaliśmy nagrodę od Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Sekcji Konserwacji Dzieł Sztuki Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Kapituły Nagrody Konserwatorskiej imienia profesora Jerzego Stankiewicza w wyrazie ,,(...) najwyższego uznania (...) za osobiste zaangażowanie dla ocalenia zabytku dziedzictwa kulturowego regionu pomorskiego (...) Domu Młynarza''.

Od początku swojego istnienia, kamienie dziedzińca, po którym Państwo stąpają, były świadkami ogromnych przemian w skali rodziny, jak i kraju, chwil szczęścia, jak i tragedii.

Teraz, po tej ponad wiekowej wędrówce, witamy Was w jedynym takim miejscu.

Zachęcamy do kontaktu z nami
Telefon: + 48 501 797 195, 508 537 721 
Ulica Księdza Stanisława Zawackiego 2, 81-514 Gdynia Orłowo

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Borkowska, nr kontaktowy: +48 508 537 721

2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;

3. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres;

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

5. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

9. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;

10. Podanie przez Państwa danych osobowych umożliwia świadczenie usługi przez firmę,

11. Złożenie rezerwacji, bądź zapytania o nią jest równoważne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

© 2019 by Młynarzowy Dworek. Proudly artisanal.

  • Czarny Instagram Ikona
  • Black Facebook Icon
  • Czarny Spotify Ikona