Dworek a Środowisko

W tej chwili możemy opowiedzieć Państwu przede wszystkim o naszych planach i marzeniach. Jesteśmy przekonani, że z upływem czasu, wspólnie doprowadzimy do ich stopniowej realizacji.

Chcemy, aby Dworek stał się jednym z kolorów w mozaice Zrównoważonego Rozwoju. Intencją tej inicjatywy jest przeciwdziałanie najbardziej dotkliwym problemom obecnego Świata. Obejmuje to między innymi wykorzystanie czystej energii i ochronę życia podwodnego, jak również tego na ziemi.

Mieszkając w Dworku, a zarazem korzystając z uroków natury świadomie, będziemy mogli wspólnie rozwijać ten styl życia, życia w szczęściu i zgodzie z Naturą.

Naszą nową inicjatywę nazwaliśmy ,,Dworkiem bez ograniczeń", ponieważ nie chcemy aby poruszanie się było uzależnione od natężenia ruchu drogowego, czy remontów jezdni.

Od tego sezonu nasze rowery są dostępne Państwa dyspozycji w każdej chwili, bez żadnych opłat. Widzenie Was, obierających własne ścieżki, bez żadnych ograniczeń, to dla nas wystarczająca radość.

Do zobaczenia w Gdyni!

Zachęcamy do kontaktu z nami
Telefon: + 48 501 797 195, 508 537 721 
Ulica Księdza Stanisława Zawackiego 2, 81-514 Gdynia Orłowo

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Borkowska, nr kontaktowy: +48 508 537 721

2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;

3. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres;

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

5. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

9. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;

10. Podanie przez Państwa danych osobowych umożliwia świadczenie usługi przez firmę,

11. Złożenie rezerwacji, bądź zapytania o nią jest równoważne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

© 2019 by Młynarzowy Dworek. Proudly artisanal.

  • Czarny Instagram Ikona
  • Black Facebook Icon
  • Czarny Spotify Ikona