top of page

Kontakta oss på Mjölnar Herrgården: Din tillflyktsort vid havet väntar

Gatan: Księdza Stanisława Zawackiego 2,
81-514 Gdynia Orłowo
+ 48 501 797 195,
+48 508 537 721
 

Tack för ditt meddelande!

Vi värdesätter din integritet

 

1. Dina personuppgifter kommer att hanteras av Małgorzata Borkowska, som kan nås via telefon: +48 508 537 721

2. All information kommer endast att användas för att ge dig våra tjänster och svara på alla dina frågor;

3. Uppgifter som kommer att användas är: ditt namn, telefonnummer, e-postadress och adress;

4. Vi kommer att behålla uppgifterna i samband med vår verksamhet på marknaden, såvida du inte ber oss att radera dem från våra register; 

5. Dina uppgifter kommer inte att överföras till ett annat land eller en internationell organisation;

6. Du ges en rättmätig möjlighet att få tillgång till dina uppgifter och korrigera, ta bort eller begränsa vår rätt att behandla dem; 

7. Dina uppgifter kommer inte att användas för automatiserad fastighets- eller platshantering;

8. Dina uppgifter kan samlas in med dig som den enda källan till den informationen;

9. Att ge oss information om dig är avgörande för att vi ska kunna tillhandahålla dig våra tjänster,

10. Att göra en bokning eller be oss att göra det är detsamma som att ge sitt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter.

bottom of page